Bier

3,50
Bavariafles
3,50
Bavaria 0,0%fles
4,00
Bavaria radler 2.0%fles
4,00
Bavaria radler 0.0%fles
4,50
Mythosfles
4,00
Efes
5,50
Trappist dubbel
5,50
Trappist triple
yasas-mythos